Enstaka platser kvar på kurshelg i Göteborg

Än finns det några platser kvar till en kurshelg i Göteborg den 23-24 april om konflikthantering och läget i Syrien.

Konflikthantering
När barn blir inblandade i konflikter är det viktigt att dessa hanteras utifrån barnperspektivet i så hög grad som möjligt. Därför erbjuder vi nu en kurs i förebyggande konflikthantering, tänkt som ett verktyg för ledare som möter barn och unga i sin verksamhet. Metoderna kombinerar KFUMs vision och FNs Barnkonvention och visar hur man tillämpar dessa praktiskt inom områdena konstruktiv kommunikation och konflikthantering.

Läget i Syrien – och flyktingsituationen

Föreläsning med Hanin Shakrah om Syrien, flyktingsituationen och om de utmaningar som möter flyktingar under och efter flykten.

Tack vare generösa bidrag kostar kursenbara 100 kronor per person och resor till Göteborg ingår. Vi bor på Slottskogens vandrarhem och kursen kommer att vara på Göteborgsföreningscenter. Kursen rymmer 20 personer. Anmälan och info https://syd.kfum.se/varens-halsoperspektivkurs/