Aktivitet för alla i Göteborg

Aktivitet för alla anordnar aktiviteter för ungdomar, i åldern 15-21 år. Göteborg är en stor stad, som ny i Sverige kan det vara svårt att hitta rätt i det stora utbudet av fritidsaktiviteter eller ens veta var man ska börja leta.

Tanken är därför att visa och introducera ungdomarna till vad Göteborg har att erbjuda inom idrott, kultur och samhälle. Aktiviteterna anordnas oftast i samarbete med idrottsföreningar, fritidsgårdar, ideella organisationer, museer m.m. Exempel på några aktiviteter vi har anordnat i år är capoeria, studiebesök på en brandstation, skridskor och dans. Vi har anordnat aktiviteter med de flesta verksamheter inom KFUM Göteborg. I samband med många aktiviteter uppstår också samtal och diskussioner om samhällsfrågor som kultur, religion, politik, jämställdhet.

Det som ungdomarna upplever som mest positivt med Aktivitet för alla är att ha roligt, prova på nya saker, träffa nya och gamla kompisar och prata svenska.

En anställd aktivitetsledare genomför en aktivitet per vecka tillsammans med en eller flera volontärer. Vi har också något som vi kallar Unga Ambassadörer som är ungdomar ur målgruppen som har varit med i Aktivitet för alla och vill engagera sig som ledare.
Inför varje aktivitet skickar aktivitetsledaren ett sms med information om aktiviteten till ungdomarna, samt skriver denna info i Aktivitet för allas statusuppdatering på Facebook. Ungdomarna anmäler sig via sms eller Facebook.

Planering av aktiviteterna sker på volontärforum där verksamhetsutvecklare, aktivitetsledare och volontärer träffas för att planera aktiviteter och prata om annat som är relevant för verksamheten.

Läs mer:
http://www.goteborg.kfum.se/aktivitet-for-alla-2/
http://www.facebook.com/aktivitetforalla