Vi diskuterar ungas makt och inflytande i KFUM!

Från Riksombudsmötet fick vi i KFUM Sveriges styrelse i uppdrag att utveckla former för ungas makt och inflytande i KFUM. Nu behöver vi ER hjälp för att den här processen ska bli så bra som möjligt!

Vad innebär ungas makt och deltagande för dig? Hur fungerar ungas inflytande i er förening? Har ni några tips och tricks att dela med er av, eller vill ni själva bli bättre på inkluderande beslutsprocesser? Var med och lägg grunden för hur vi ska lyfta och stärka unga så att de kan känna sig bekväma i demokratiska processer och beslutsfattandet i vår rörelse. Vi ses den 16 april på KFUM Central för en dag för både vision och konkreta handlingsplaner.

När? Lördagen den 16 april, 10.00-15.00
Var? KFUM Central, Rosengatan 1 Stockholm
Vi bjuder på en lättare lunch!

Du anmäler dig genom att mejla caroline.sten@kfum.se senast onsdagen den 13 april- glöm inte att ange eventuella kostpreferenser eller andra behov!

Välkomna!