Nominera en ung engagerad människa som gör skillnad!

Nominera till Almas fond vars syfte och mål är att stödja och uppmuntra unga människor som med drivkraft och engagemang åstadkommer utveckling som gynnar andra likväl som dem själva.

Nomineringskriterier
Målgrupp: I huvudsak unga människor mellan 14 och 25 år. Både enskilda och en grupp ungdomar kan få bidrag. Mångfald: Rimlig balans mellan kön, etnicitet etc ska eftersträvas. Ledord: Drivkraft, engagemang, utveckling, uthållighet.

Nominering
Varje potentiell bidragstagare ska kunna presenteras ingående av minst en styrelseledamot. Nomineringsförslaget ska finnas i kortfattad skriftlig form på organisationens blankett. Skicka in ansökan senast 31 mars.

Förslag till bidragstagare
Genom ett nätverk av förslagsställare som har god personkännedom (så som ex. funktionärer i ideella föreningar, elevrådsmedlemmar, rektorer, Fryshuset) samlar styrelsen kontinuerligt in nomineringsförslag.
Framför allt sker urvalet utifrån styrelsens nominering, men även spontana ansökningar tas varmt emot.

Belopp
Bidragens storlek per gåvomottagare är vanligtvis 1 000 – 10 000 kr. Gåvan ska vara i rimlig proportion till organisationens tillgångar och av den omfattningen att organisationens långsiktiga mål tillgodoses.

Beredning och utdelning
Beslut: Styrelsen har som stående punkt på sin agenda att diskutera och besluta om inkomna nomineringsförslag. Beslut om utbetalning av bidrag sker löpande under året.
Frågor kan ställas till Kea Lagerquist som är styrelseledamot i Almas fond, telefon 0731515414
Fler upplysningar och länk till ansökan:
www.almasfond.se