Konferens om asylsökande och flyktingar i Holland

11 – 13 mars anordnade YMCA Europe och YMCA Holland en konferens om arbete med asylsökande och flyktingar inom KFUMs rörelse i Europa. Det var 70 deltagare/ledare från 17 olika länder från Europa och andra delar av världen, som samlades för att prata om hur vi inom de olika KFUM-rörelserna arbetar med frågan.

Från KFUM Fenix i Umeå var vi fem deltagare. Vi var inbjudna bland annat att berätta om vårt arbete med ensamkommande ungdomar. Under helgen hölls det föreläsningar om arbete med flyktingar, asylsökande och andra migranter. Under lördagen arbetade vi mycket i workshops där frågor om samarbete mellan olika KFUM föreningar, akut hjälp till nyanlända och flyktingar diskuterades. Huvudfokus låg på långsiktig hjälp. Syftet med hela konferensen var även att ta fram ett samlat dokument för hur YMCA Europe och andra YMCA kan bidra i denna svåra tid där barn och ungdomar utgör en stor andel av de flyktingar som kommer till Europa. Att arbeta vidare med denna fråga gentemot olika organisationer så som FN, Unicef, EU är även en viktig del som lyftes fram i dokumentet.

Konferensen var lärorik och intressant och vi från KFUM Fenix i Umeå fick med oss många erfarenheter, idéer, men även kontakter och ett nätverk av människor som vi vill utveckla olika typer av samarbete/utbyten med. En av de sakerna som imponerade på oss var vilket fantastiskt jobb många ideella och volontärer gör runt omkring i Europa, samt engagemanget denna fråga har väckt. Vi känner oss stolta över att arbeta i en global organisation som jobbar med att skapa möjligheter och trygga mötesplatser för barn och ungdomar i migration. Vi är alla överens om att vi har fått mer förståelse och en känsla för att vi är en del av en större organisation som verkar på en internationell nivå och jobbar för barn och ungas utvecklingspotential.