KFUM Kiosk med i Statlig utredning om stärkt civilsamhälle

Det går inte att enkelt beskriva storheten och mångfalden inom det civila samhället. Det stora myllret av organisationer är kännetecknande för civilsamhället. Paradoxen är att denna mångfald med dess olika särarter kan bli ett hinder när det offentliga ska ta ställning till hur samverkan ska ske med civilsamhället.

Statens utredning om stärkt civilsamhälle belyser denna problematik och har lyft fram KFUM Kiosks verksamhet som ett exempel på hur en del verksamheter inte passar in i de strikta bidragsregler som kommunerna ofta har. Är ni nyfikna på utredningen så hittar ni länken nedan och på sid 336 är KFUM Kiosk problematik omnämnt.
http://www.regeringen.se/contentassets/907a5e554a23428f9aef3c2d7221a2de/palett-for-ett-starkt-civilsamhalle-sou-2016_13.pdf