Kallelse till Förbundsmöte för KFUM Hälsa och Idrott

Vi inleder med gemensam lunch på KFUM Central, Rosengatan 1, lördag den 28 maj kl. 12.00. Därefter kommer förbundsmötet att genomföras lördag mellan kl. 13.00 – 15.30. Ytterligare information och anmälan samt fullmakter finns även på vår hemsida http://idrott.kfum.se, under fliken Förbundsmöte.

Vid förbundsmötet 2015 togs ett första beslut att KFUM Hälsa och Idrottsförbund skall uppgå i KFUM Sverige och under förbundsmötet 2016 kommer mötet att rösta om ett andra beslut. Välkomna!