Intresserad av att delta i projekt för att nå nya målgrupper?

Vi är några regioner inom KFUM som har funderat på ett gemensamt regionprojekt med syfte att sprida KFUM och utveckla verksamheten. Tanken är att vi ska enas om en projektidé som vi sedan kan söka projektstöd för.

För att vi alla ska kunna vara med och ge synpunkter på vad vi vill fokusera på så skulle vi vilja att du och din tar några minuter och fyller i detta enkla formulär:http://goo.gl/forms/R3XRM1uai8

Bakgrunden till projektidén:

Enligt forskning från Ersta Sköndal så utför 20 procent av befolkningen inte frivilligt arbete, ingår inte i ett socialt nätverk och gör inte heller informella insatser för släkt och vänner (Delvis ensam – En studie av människor som inte deltar i föreningslivet, Ersta Sköndal högskola, 2007). Det är framför allt socioekonomiska faktorer som hänger samman med nivån av engagemang föreningslivet. En låg utbildningsnivå innebär, enligt forskningen, en lägre grad av engagemang, och så även en låg inkomst och arbetslöshet. Dessutom spelar det roll om familjen har ett socialt nätverk eller har en tradition av att engagera sig. Kortfattat – de som är har jobb, familj och nätverk engagerar sig oftare och mer. Och deras barn växer upp i en kultur av engagemang och delaktighet. (En politik för civila samhället, s 39-40) Den vanligaste anledningen till att många börjar engagera sig ideellt är att blir tillfrågad, enligt Volontärbyrån. Men det bygger på att man finns i ett nätverk av engagerade människor, för att någon ska kunna ställa frågan. Om man inte finns i engagerade nätverk, riskerar man att inte få någon fråga.
Fokus 14 berättar att totalt sett är 40 procent av 13–19-åringarna i de kommuner som studerats, inte är medlemmar i någon förening alls. Men om vi tittar på vilka grupper som är allra minst involverade i föreningslivet så säger Fokus 14 att det inom följande grupper är mycket vanligare att inte vara medlem i någon förening alls:
· utrikes födda (51 procent jämfört med 39 procent bland inrikes födda)
· nyanlända (60 procent jämfört med 40 procent av icke-nyanlända)
· unga med funktionsnedsättning (47 procent jämfört med 39 procent bland unga utan funktionsnedsättning). (Fokus 14, s 93).

Och dessutom berättar Fokus 14 att:
· Tjejer som är födda utanför Sverige har mycket sämre odds att vara lågaktiva på sin fritid jämfört med tjejer födda i Sverige.
· Enligt resultaten har killar som svarar att de har en funktionsnedsättning sämre odds att vara inaktiva på sin fritid jämfört med killar som svarar att de inte har en funktionsnedsättning. Detta gäller i både högstadiet och gymnasiet.
· Resultaten visar att de som har föräldrar med högskole- eller universitetsutbildning ett bättre odds att vara aktiva på sin fritid jämfört med unga som har föräldrar med högst grundskoleutbildning. Detta gäller både tjejer och killar.
· Den tredje analysen fokuserar på självskattad hälsa. Det är genomgående så att unga som rapporterar en låg självskattad hälsa har sämre odds att vara inaktiva på sin fritid. Det gäller för både tjejer och killar, och för både unga på högstadiet och unga på gymnasiet. Resursstarka individer också har en aktiv fritid. Resultaten visar också att unga som upplever att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram sina åsikter eller som vill vara med och påverka har bättre odds att vara aktiva jämfört med andra unga. Detta resultat återfinns för både tjejer och killar och för både grundskola och gymnasium (Fokus 14, s 96-7)

Mer funderingar och frågor kontakta Lena Pålsson KFUM Syd 0708-776934

Tack på förhand
KFUM regionerna
/genom Lena Pålsson