KFUM Sverige söker vikarierande Generalsekreterare

KFUMs idé är att skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra.

Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur.

I Sverige omfattar KFUM ca 300 föreningar och 60 000 medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar och kårer. Som stöd för föreningar och kårer finns organisationer på regional och nationell nivå. KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i 130 länder och når cirka 70 miljoner människor.

Generalsekreteraren är organisationens högsta befattning och arbetar direkt under styrelsen. Vår ordinarie generalsekreterare ska vara föräldraledig och därför söker vi nu efter en vikarie. Utifrån årsmötets och styrelsens beslut ansvarar du för verksamhetens finansiering, planering, genomförande samt uppföljning. 2016 inleds en ny verksamhetsperiod med ny verksamhets- och aktivitetsplan, och ditt huvudsakliga uppdrag är att påbörja implementeringen av denna. Generalsekreteraren leder och fördelar arbetet på kansliet som omfattar sju personer, placerade på kansliet i Stockholm. Du ansvarar för arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, vilket bl. a innebär arbetsledning, lönerevision etc.

De senaste åren har det inom KFUM-rörelsen pågått ett arbete för att förbereda en omorganisering av den nationella rörelsens uppbyggnad. Syftet med organisationsförändringen är att tydliggöra och effektivisera nationella resurser, för att medlemskapet i KFUM ska bli tydligare och KFUM-föreningar ska bli starkare lokalt. Generalsekreteraren är en nyckelfunktion i det arbetet. Dessutom har du, tillsammans med ordförande och styrelse, uppdraget att företräda KFUM Sverige gentemot våra internationella rörelser och i det svenska samhället.

PROFIL- OCH KOMPETENSKRAV

Vi söker dig som:
• Sympatiserar med KFUM:s verksamhetsidé och värdegrund
• Har dokumenterad erfarenhet från chefs- eller ledarroll
• Har kunskap inom ekonomi och erfarenhet av ekonomiarbete.
• Har tidigare erfarenheter av att omsätta mål och strategier till operativ verksamhet
• Är självgående, strukturerad och kan leda dig själv
• Är van att kommunicera med olika typer av aktörer både inom föreningsliv, offentlig sektor samt näringsliv
• Har kunskap om personalfrågor och arbetsrätt
• Kan uttrycka sig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift

Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av barn- och ungdomars fritidssysselsättning
• Har tidigare erfarenhet av engagemang och uppdrag i det civila samhället
• Har tidigare erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete

VILLKOR OCH ANSÖKAN

Tjänsten är ett heltidsvikariat t o m den 10 oktober 2016, med tillträde i mitten av december 2015. Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal. Helgarbete samt resor i Sverige och utomlands ingår. KFUM Sverige vill uppmuntra unga sökanden samtidigt som vi eftersträvar en mångfald av perspektiv, förmågor och erfarenheter och ser därför gärna en bredd hos sökande.
Skicka din ansökan om max en sida personligt brev och CV senast den 18 september. Ansökan görs via länken https://podio.com/webforms/13293547/903183. Sök snarast då vi arbetar med löpande urval. Det innebär att intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

För frågor, kontakta Anna Magnusson, ordförande KFUM Sverige eller Andreas Axelson, styrelseledamot KFUM Sverige.
Anna Magnusson, anna.magnusson@kfum.se, tfn 070-615 02 26
Andreas Axelson, andreas.axelson@kfum.se tfn 070-843 32 21