Det är dags att höja statsbidraget till ungdoms-organisationerna!

Igår släppte LSU rapporten ”Ungdomsorganisationer i siffror”. Den visar bland annat att majoriteten av ungdomsorganisationerna har fått successivt minskande statsbidrag under en tioårsperiod under vilken medlemskapen i organisationerna har ökat. Den ungdomsgeneration som växer upp idag står inför enorma utmaningar.

Stor och ökande ungdomsarbetslöshet, urbanisering, svår bostadssituation i storstäderna, ökande främlingsfientlighet, ett växande miljöhot och många andra problem som ställer höga krav både för individens etablering i samhället och för samhällets förvaltning i framtiden. Vi ungdomsorganisationer är och möter unga varje dag, i ungas egen kontext på ungas egna villkor. Vårt arbete är en mätbar, lukrativ investering för samhället och behöver värderas som det. Det är dags att dubbla statsbidraget!

”En dubblering av det statliga stödet för ungdomsorganisationer är avgörande för framtiden. Staten behöver se ungdomars organisering som en investering för framtiden och stödet måste fördelas rättvist och inte bidra till ökad segregation mellan ungdomar från olika bakgrunder”

– Anna Magnusson, ordförande KFUM Sverige.

Läs rapporten på http://dubblastodet.se!

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vi driver idrott, scouting, lägergårdar, fritidsgårdar och social verksamhet i hela Sverige. För oss i KFUM innebär statsbidraget ett värdefullt fritt stöd till våra lokalföreningar.

KFUM Sverige får genom statsbidraget bland annat möjlighet att stötta föreningar med lokal föreningsutveckling och att driva ett kansli med personal som stöttar rörelsen i hela landet att skapa mötesplatser och att utveckla unga människor till sin fulla potential. Ungdomar har dåliga förutsättningar att själva finansiera den verksamhet som de behöver och vill ha. Det är därför viktigt att hela samhället hjälper till att finansiera ungas engagemang! Ungdomar är framtiden just nu!

Att kunna bedriva idrott och social verksamhet under samma tak

KFUM-rörelsens ändamål är unikt i Sverige och rymmer många olika verksamheter under ett och samma tak. Vi menar att det viktiga inte är VAD unga människor gör, utan HUR de gör sin verksamhet.

I Sverige finns det två stora statsbidrag för ungdomsföreningar. Det ena är Riksidrottsförbundets lokala aktivitetsstöd och det andra är Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors (MUCF) stöd till ungdomsorganisationer. De flesta ungdomsföreningar är anslutna till ETT av de två stöden, men vi i KFUM bedriver BÅDE idrott och annan ungdomsverksamhet i våra föreningar.

Idag tolkar MUCF sin bidragsförordning så att föreningar som tar emot stöd från Riksidrottsförbundet inte får ta del av MUCF-statsbidraget. Det är en katastrofal tolkning för alla ungdomsföreningar som till exempel vill driva ett basketlag och en diskussionsgrupp under samma tak!

En förening där bara en del av medlemmarna är anslutna till idrotten tappar statsbidraget för hela resten av föreningen. Myndighetens tolkning idag blir ett starkt incitament för svenska ungdomsorganisationer att bara hålla på med EN sorts aktivitet och inte driva till exempel ett basketlag och en fritidsgård tillsammans.

Läs mer

KFUM Sveriges arbete med politisk påverkan
Idrottens pris – om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse