Kallelse till Riksombudsmöte 2015

Den 13-15 november 2015 står KFUM Göteborg värd för KFUM Sveriges Riksombudsmöte (ROM). Temat för 2015 års ROM är ”Gemenskap och bredd” då vi på mötet vill visa upp KFUMs bredd och lyfta fram det som förenar oss och gör oss till en rörelse. Vi hoppas på ett ungt deltagande på vårt viktigaste möte, och har en målsättning att 60 % av ROMs deltagare är under 30 år. Deltagaravgiften kommer därför att vara lägre för våra unga medlemmar. På så sätt vill vi underlätta för våra medlemsföreningar och kårer att skicka unga deltagare och vi hoppas att ni vill hjälpa oss att nå vårt mål.

Ladda ned kallelsen här:
Kallelse Riksombudsmöte 2015