Årets toppmöte som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är extra viktigt

”Överallt i världen diskrimineras, misshandlas, trakasseras och våldtas kvinnor varje dag. De utsätts för hot och våld, tjänar inte lika mycket som män, gifts bort mot sin vilja och nedvärderas just för att de är kvinnor. Jämställdhet och kvinnors rättigheter kan inte vänta. Just nu pågår FN-toppmötet CSW59/Beijing+20. Tusentals regerings-representanter och företrädare för civilsamhället har samlats här i New York för att analysera vad som har gjorts och ska göras för på jämställdhetsfronten.

På plats har vår globala YWCA-rörelse 70 representanter från olika länder och fem olika kontinenter. Vi, i YWCA, är här för att kvinnors röster och erfarenheter måste inkluderas i beslutsfattande som rör kvinnors och flickors liv och framtid. Jag, Miranda, är en av representanterna. Att vara här är en fantastisk möjlighet att få vara med, göra sin röst hörd och lära känna engagerade aktivister och beslutsfattare från hela världen.

Årets toppmöte som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är extra viktigt då det lägger grunden till de nya hållbarhetsmålen som ska tas fram i oktober i år. Dessa mål sträcker sig 15 år framåt. Här i New York råder det konsensus om att vi har nått ett momentum. Klimatförändringar och konflikt har aldrig påverkat så många människor som nu och drabbar kvinnor och flickor extra hårt. Situationen kommer bara att förvärras om inget görs nu. Det är alltså nu vi måste agera.

Commission on the Status of Women får inte bara bli en plats där det pratas. Vi, representanterna här på konferensen, kräver därför att tillräckligt med resurser avsätts för att tackla patriarkala maktstrukturer och klimatförändringar och att det skapas mekanismer som gör det möjligt att hålla världens regeringar till svars. Vi kräver också att kvinnors och flickors röster hörs och tas på lika stort allvar som mäns och pojkars.

Du behövs för att världen ska bli mer jämställd, rättvis, fredlig och hållbar. Med 70 miljoner medlemmar i 120 länder har vi i YMCA och YWCA makt. Vi har möjlighet att påverka varje dag. Välkommen att kontakta din lokalförening och KFUM Sverige för att höra hur du kan engagera dig för en bättre värld både lokalt och globalt! Kvinnors och flickors rättigheter och hållbarhet – Oh, Yeah! Hälsningar från FN-mötet Commission on the Status of Women #CSW59/Beijing+20.”

Miranda Myrberg
Styrelsemedlem – European YWCAs
Medlem i KFUM Centrals Internationella Utskott
E-post: miranda@europeanywca.org