Vill du bli Förändringsagent?

Är du intresserad av att stärka ditt KFUM-engagemang? Vill du utvecklas som ledare? Tycker du att det vore intressant att ingå i ett internationellt nätverk av ca 300 unga ledare från hela världen?

Nu söker KFUM Sverige 2 personer att ingå i det internationella ledarskapsprogrammet Change Agents inom World YMCA. Är du 18-30 år och kan avsätta den tid som krävs från april 2015 till december 2016 så tror vi att Förändringsagentprogrammet är något för dig.

Läs mer i annonsen, där kontaktuppgifter finns för mer information.
Annons Förändringsagenter 2015