Triangelförbundets historia dokumenteras

KFUM Triangelförbund har sedan november förra året uppgått i KFUM Sverige och en enad KFUM-rörelse. 1939 bildades KFUM:s Triangelpojkförbund med en bred verksamhet av hobby- och äventyrsklubbar, lägerverksamhet och ledarutbildningar. Sjuttiofem år senare omfattar förbundet all KFUM:s verksamhet som inte är scouting, idrott eller körsång för vuxna och vänder sig sedan sextiotalet, då KFUM och KFUK gick samman, till både tjejer och killar. När Triangelförbundet uppgick i KFUM Sverige var vi 51 föreningar med mängder av olika verksamheter. Lägergårdar,kill- och tjejgrupper, fritidsgårdar, lajvföreningar, parkour, barnkör…

Triangelförbundets avgående styrelse beslutade vid sammangåendet att Triangelförbundets historia skulle dokumenteras och visas upp på ROM 2015 i november. Jag som fått detta uppdrag heter Amanda Björnerås, började min KFUM-bana som ledare på Lägergården Sparreviken och har förutom ett mångårigt och intensivt engagemang på lokal nivå även arbetat såväl regionalt som nationellt som ledamot i Västsvenska Regionens och Triangelförbundets styrelser.

För att på bästa sätt kunna dokumentera Triangelförbundets historia önskar jag mig alla inspel jag kan få av er ute i rörelsen. Vilka delar i Triangelförbundets historia är värda att lyfta fram? Vad är intressant att höra om? Vilka personer och upplevelser har gjort stort intryck på er under er tid i KFUM? Finns det någon anekdot som är för bra för att falla i glömska? Kontakta mig på amanda.bjorneras@kfum.se och berätta!

Tack på förhand och vi ses på ROM 2015!
Hälsningar Amanda