Janne Söderberg 1949-2015

Den 22 januari 2015 avled Janne Söderberg efter en tids sjukdom. Janne hade sitt ursprung i Vårdkasen Scoutkår och var generalsekreterare för KFUM Sverige 1990-1999.

Janne anställdes första gången på KFUK-KFUMs Riksförbund 1977 för att arbeta med projektet ”Långsiktig planering”. Det var ett utvecklingsprojekt som fokuserade på rörelsens framtid och strategiska utveckling och som ledde fram till det som kallades ”Det nya Riksförbundet”. Dessa frågor kom senare att prägla Jannes ledarskap som generalsekreterare. Vi minns Janne för hans intresse för de stora frågorna – han var en framtidsvisionär med intresse för strategi och det långsiktiga perspektivet.

Janne var drivande i att etablera samarbetet med St Petersburg och de baltiska staterna i början av 90-talet. Samarbetet bidrog till ett betydelsefullt återuppbyggnadsarbete och det innebar stora utmaningar att inleda ett samarbete så snart efter kalla krigets slut. Jannes ledarskap och engagemang var avgörande för att samarbetet skulle kunna etableras och drivas. Janne var även en aktiv tillskyndare till samarbetet i Centralamerika som inleddes i början av 90-talet. Jannes internationella engagemang bidrog till att bredda KFUM Sveriges globala samhörighet och under hans ledarskap byggdes broar mellan det internationella, nationella och lokala.

Jannes ledarskap kännetecknades av bredden på hans engagemang. Ingen fråga var för stor eller för liten för Janne och hans entusiasm smittade av sig på människorna i hans närhet. De som arbetade nära Janne minns hans ungdomliga entusiasm, hans stora leende, nyfikenhet och prestigelöshet.

Janne Söderbergs gärning lever vidare inom KFUM-rörelsen i Sverige och i världen. Det är tack vare eldsjälar som Janne som vår rörelse utvecklas och dagligen är relevant i uppdraget att skapa mötesplatser där barn och unga kan växa och utvecklas till sin fulla potential. Vi minns Janne och fortsätter att verka i hans anda inom KFUM-rörelsen.

Begravning med minnestund äger rum, fredagen den 13 februari kl 12.00 i Jakobsbergskyrkan (Järfälla Missionsförsamling). Anmälan till FONUS tel 08-709 86 80 eller jarfalla@fonus.se

Hälsningar till begravningen kan skickas till Mattias Söderberg på mattias.soederberg@gmail.com Tänk gärna på KFUMs internationella arbete i Östeuropa, PG 901855-7. Märk din gåva med ’Minnesgåva Janne’.