Ledarinspirationsdag i KFUM Syd

Det här är en dag för alla föreningar och ledare att träffas och inspireras. Ni kan få koll på möjligheterna till ledar- utbildningar och få lite bättre koll på organisationen KFUM (YWCA ochYMCA) och alla möjligheter inom KFUM. Var och när: KFUM-huset i Ystad lördag 31 januari kl 11-16

Ur programmet:
Träffa och diskutera KFUM med Karin Olsson som är KFUM Sveriges generalsekreterare.
* KFUM Syd aktivitets släp presenteras.
* KFUM Syds projekt Y’TEAM.
* Bilda fler verksamheter i din förening – starta sektioner – förenkla styrelsearbetet.
* Tips om ekonomiska stöd och bidragsansökningar.
* Få koll på utbildningar i KFUM
* Praktikantprogrammet – praktisera 6 månader som ungdomsledare hos KFUMS partners YWCA eller YMCA
* ”Väx i ditt uppdrag” är ett utbildningskoncept framtaget för dig och din förening. I konceptet finns metoder för att stärka arbetet i idéburna organisationer. Förenkla styrelsearbetet. Presenteras av Sensus.
Anmälan senast den 25 jan till per@ystadkm.se
Alla är välkomna oavsett var i landet ni bor…