KFUM JKS-sektion med i forskningsprojekt

Mitt 127, den sektion inom KFUM JKS Stockholm som står bakom bl.a. succéprojektet 127-festivalen, ingår nu i forskningsprojektet ICEC (Interethnic Coexistence in European Cities). Studien pågår till 2016, och förutom projekt i Stockholm undersöks även projekt i Amsterdam och Wien. Blir spännande att följa!

Mer om projektet kan läsas på http://icecproject.com/icec-about-the-project

Projektet finansieras/genomförs i Sverige av Forskningsrådet Formas, VINNOVA, KTH och SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR):
www.formas.se
www.vinnova.se
www.kth.se
www.tmr.sll.se
www.facebook.com/127festivalen