Internationellt utbyte med YMCA Chiangmai i Thailand

Följ med på en spännande och utvecklande resa till norra Thailand. Resan sker genom vårt nystartade projekt ”Breviks Internationella Utbytesprogram” (BIUP). Tillsammans med vår systergård Vidablick utanför Jönköping skickar vi en ungdomsgrupp till YMCA Chiangmai, långt från sandstränder och upptrampade turistspår. Resan kommer innehålla utbyte med lokala ungdomar, homestay i en thailändsk familj, kulturella upplevelser, social projects och mycket mer. Både Brevik och Vidablick har personal med stor erfarenhet av YMCA Chiangmai vilket bäddar för en innehållsrik och givande resa. Preliminära datum är 15/6-5/7 2015, datumen spikas under november månad.

Du ansöker om att få följa med på resan och platserna tillsätts i januari 2015. Totalt ska max 12 platser fördelas mellan Brevik och Vidablick. När platserna fördelas kommer vi bl.a. titta på lägererfarenhet, ledarerfarenhet, gruppsammansättning, en bra fördelning tjejer-killar, personliga referenser samt vad deltagarna själva hoppas få ut av resan. I dagsläget beräknar vi att en plats kommer kosta 25 000:-. Vi jobbar dock just nu med att söka bidrag för att få ner den kostnaden och vi väntar på svar från YMCA Chiangmai om exakta priser. För deltagare från Brevik finns också möjlighet att ansöka om en friplats enligt samma riktlinjer som för våra sommarläger. Mailalisa@kfumbrevik.se för mer info om friplatser.

Om du vill ansöka till BIUP Chiangmai 2015, maila biup@kfumbrevik.se för ansökningsblankett.

Läs mer på https://brevik.kfum.se/utbytesresa/18/