Dialogprojekt i KFUK-KFUM Scout

Under oktober-januari kommer KFUK-KFUM Scoutförbundets styrelse, tillsammans med bland andra KFUM Sveriges kansli, att besöka de kårer och föreningar som så önskar för att lyssna och prata om framtiden för scouting inom KFUM. Vår förhoppning är att alla kårer vill ha besök av oss!

I och med att scoutförbundet går ihop med övriga KFUM-rörelsen och bildar en enda organisation så har vi en utmärkt chans att förbättra vår scoutverksamhet. Därför vill vi prata om exempelvis vad det innebär att vara scout i KFUM? Vad kommer det att innebära att vara scout i KFUM i framtiden? Vad borde det innebära att vara scout i KFUM? Det är frågor som har lika många svar som vi har medlemmar.

Rent praktiskt planerar vi att under hösten och början av vintern resa runt till så många scoutkårer som möjligt, för att diskutera, lyssna och svara på hur vi resonerar kring framtiden. Vi kommer också att se till att vara så tillgängliga som någonsin är möjligt för diskussioner och dialog på distans – via epost, via sociala medier och via telefon. För att önska en tid för ett besök av någon ur scoutstyrelsen, eventuellt med sällskap från KFUM Sverige, ROKO och andra intressenter, gå in på http://scout.kfum.se/dialog/boka. Eller hör av er direkt till: dialog@km.scout.se

Läs mer om dialogprojektet och hur du kan boka en tid med oss:

http://scout.kfum.se/nyheter/dialogprojektet/

http://scout.kfum.se/dialog/vad-hander/

Vi hörs!