Triangelförbundet kallar till sista årsmöte!

KFUM:s Triangelförbund slog samman sin verksamhet med KFUM Sverige och trädde i likvidation den 3 november 2014. Likvidation betyder att förbundet slutar att göra verksamhet och nu bara arbetar med att ”avsluta sig självt” – betala räkningar och skulder, ta tillbaks lån och samla alla tillgångar så att de kan flyttas över till KFUM Sverige. För det arbetet ansvarar tre valda likvidatorer som ska redovisa sitt arbete på det sista årsmötet.

Den 15 mars 2015 genomför Triangelförbundet sitt 76:e och sista ordinarie årsmöte. Där ska styrelsen redovisa verksamheten fram till 3 november, och likvidatorerna redovisa sitt arbete och vad som förts över till KFUM Sverige. För oss medlemmar blir det en viktig möjlighet att följa upp hur sammanslagningen gått till och att alla våra tillgångar hamnar på rätt plats. För föreningsnörden blir det en möjlighet att lära sig om en process som inte sker så ofta. För alla blir det ett historiskt årsmöte efter 76 års verksamhet och nästan tio års arbete för att slå ihop förbundet med KFUM Sverige.

Mer information kommer så småningom på: https://kfum.se/evenemang/triangelforbundets-sista-arsmote/