Stöd till funktionshindrade – pengar att söka från Dalheimers donationsstiftelse

FP Dalheimer donerade 1927 pengar till en stiftelse med ändamål att ge föreningar och andra juridiska personer möjligheter att bereda boende, vård och annan omsorg för människor med funktionsnedsättningar, t.ex. synskador och rörelsehinder. Exempel på bidrag kan som kan lämnas: Handikappanpassning av lokaler, utrustning som underlättar funktionshindrades vardag, kurser och läger m.m.

Sökande ska vara en juridisk person, ideell förening, stiftelse, bolag etc. och som finns i Stockholms län. Verksamheten som bidraget söks för kan bedrivas någon annan stans. Bidrag lämnas inte till enskilda personer.

Ansökan om bidrag sänds till:
Stiftelsen Dalheimers donation, c/o Föreningen FVO, Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm.
Ansökningar ska vara inkomna senast måndagen den 24 november 2014.

Mer information: Jonas Thorén, tel 0733 39 12 10, e-post jonas@thoren.as