Hej alla utbildningsintresserade KFUM:are!

Vi som har utbildningsfrågor på vårt bord i KFUM Sveriges styrelse vill bjuda in till en utbildningsträff den 31 oktober mellan kl. 10:00 -16:00 på KFUM Central i Stockholm. Under en heldag vill vi tillsammans med er diskutera och planera för hur vi kan utveckla utbildningsområdet inom KFUM. Detta med utgångspunkt i det uppdrag styrelsen fick på senaste riksombudsmötet. Vi ser gärna deltagare från alla förbunden samt från hela landet. Anmäl ditt intresse till kristina.bergmark@kfum.se så snart som möjligt.

Dagordning – utbildningsträff 31 oktober
Inbjudan 31 oktober

Här kan du följa mötet live