Förebygga övergrepp i föreningslivet

Sverige är ett föreningstätt land och många barn och unga är engagerade i en eller flera föreningar och samfund. Den stora majoriteten barn och unga trivs och finner glädje i de verksamheter som de är aktiva i. Men det förekommer tyvärr att barn och unga råkar illa ut eller mår dåligt för något som har hänt dem i verksamheten.
På webbplatsen Gråzon Gränsfall Glasklart berättar vi om föreningarnas arbete för att förebygga att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp.
http://www.granser.nu/