Arbete med unga utifrån ett hälsoperspektiv hösten 2014

Höstens Hälsoperspektiv-kurs kommer att hållas på Kärsögården i Stockholm 15-16 november! Kursen riktar sig till ideella och anställda på alla nivåer i KFUM-rörelsen.

Arbete med unga utifrån ett hälsoperspektiv är KFUMs initiativ för att kompetensutveckla ledare, personal och förtroendevalda kring ungas psykiska hälsa. Syftet med kursen är att ge KFUM verktyg för att bli en trygg och stödjande plats för alla ungdomar. Kursen är också en mötesplats för KFUM-are i olika roller från hela landet.

Föreläsare för hösten är Toleransprojektet från Kungälv. Projektet drivs av Teskedsorden och Kungälvs kommun och är en långsiktig, förebyggande och riktad pedagogisk insats som används i skolan. Toleransprojektet leder till större tolerans bland ungdomar och minskad rasism i samhället. Dessutom sparar satsningen miljonbelopp åt samhället, visar en socioekonomisk studie genomförd av nationalekonomen Ingvar Nilsson samt beteendevetaren Eva Lundmark.

Bakgrunden till Toleransprojektet är ett brutalt mord på en pojke för 19 år sedan. Därefter tog kommunen beslut om krafttag mot intolerans och rasism. I Kungälvs kommun har arbetet lett till att det inte finns några nazistiska grupper på orten. Nu sprids arbetet över Sverige och 20 kommuner har beslutat sig för att implementera metoden.

Anmälan och mer info om höstens föreläsare finns på http://utbildningar.kfum.se/evenemang/arbete-med-unga-utifran-ett-halsoperspektiv//