Kommunen värderar olika

När fritidsbyrån i Umeå kommun kastar ut scouterna ur sina lokaler ser vi ytterligare ett exempel på ojämlikheten i den kommunala ungdomspolitiken. Umeå behöver fler scouter och ungdomsföreningar. Det är dags för Umeå kommun att värdera ungdomars organisering på ett likvärdigt sätt. Det skriver Scouternas ordförande Martin Björgell.
http://www.vk.se/1287601/kommunen-varderar-olika