KFUM Umeås medarbetare på jämställdhetsutbildning

Crossing Borders har genomfört en två dagars kompetensutveckling för KFUM Umeås anställda och ideella. Utbildningen gav mycket tankar inför höstens arbete med verksamhetsplaner för det kommande året.