KFUM Malmös ordförande kommenterar det som hände på valnatten

I egenskap som ordförande för KFUM Malmö så vill jag kommentera kring söndag kvällens händelser då ett politiskt parti har hyrt in sig i våra lokaler under falska premisser. För er som inte vet så är KFUM Malmö en del av världens största ungdomsrörelse, vi är partipolitiskt obundna och för alla människors lika värde och för internationell solidaritet. Detta står i våra stadgar och dem efterlever vi. KFUM Malmö har funnits sedan 1890 och vi har fostrat och utvecklat många generationer barn, ungdomar och ledare till att bli välmående samhällsmedborgare. Oavsett vilket parti som hade hyrt in sig i våra lokaler så hade det blivit reaktioner från våra led då vi INTE vill förknippas med något politiskt parti. Som sagt, genom våra uppdrag så är det viktigt att vi inte förknippas överhuvudtaget med något specifikt politiskt parti i samband med våra barn och ungdomsverksamheter. Därför känner sig många medlemmar i vår rörelse upprörda, andra kanske tom tror att vi avsiktligt hyrde ut till det politiska partiet. Detta vill jag nu kraftigt dementera.

I vårt hyreskontrakt under punkt 4 står att läsa; Lokalen får endast användas för uppgivit ändamål och under angiven tid. Vidare står under punkt 6 att läsa; får inte utan Malmö KFUM:s godkännande överlåta hyreskontraktet till tredje part. Under punkt 10 står att läsa; om hyresgästen bryter mot punkter i kontraktet så äger Malmö KFUM rätt att omgående avbryta tillställningen och utrymma lokalen. Hyran återbetalas ej.

Vår kanslichef meddelade detta till hyresgästen under söndagskvällen men hyresgästen vägrade ändock avbryta tillställningen. Varpå kanslichefen tog ett beslut att slå av strömmen till byggnaden, när detta inte gav önskat resultat så sattes ett internt brandlarm igång dvs det gick aldrig ut till brandkåren. Hade reaktionen varit detsamma om det gällt ett annat politiskt parti. Svaret är JA. Varför? Återigen, för att vi är partipolitiskt obundna.

I KFUM Sveriges stadgar står bl.a. att läsa: ”Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande. Vi vill bl.a. verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde, verka för internationell solidaritet och rättvisa, genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk samt ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.”

Vi blev årets förening i Malmö stad 2010. Klart vi har ett stort ansvar. Och vi måste stå fast vid att vara en stabil instans i vårt samhälle. Detta gör vi genom att vara ett kärleksfullt föredöme för våra medlemmar och andra i vår stad. Vårt uppdrag är primärt att verka i en positiv riktning för Malmös barn och unga – och att välkomna nämnda målgrupp in i våra verksamheter.

Detta är vi bra på. Vi är mindre bra på politik. Precis som det ska vara.

Med de vänligaste hälsningarna
Thomas Brilje, ordförande KFUM Malmö