KFUM Jönköping satsar på de äldre i föreningen!

KFUM Jönköping vill ge den unga generation en meningsfull vardag och framtid! För att uppnå det är betydelsen av att våra äldre lever kvar i våra föreningar förmodligen större än vi ibland inser! I KFUM Jönköping satsar man nu på att våra äldre ska vara i historia utan snarare se och utveckla deras betydelse och funktion mitt ibland våra unga i föreningen!
http://kfum.org/index.php/senior/senior/184-seniortraff