Är ni KFUM Scoutkår eller KFUM förening med scoutverksamhet?

KFUK-KFUMs Scoutförbund tog i april ett första formellt upplösningsbeslut för att gå in i den nya KFUM-strukturen. Detta innebär bland annat att ett samverkansavtal mellan KFUM Sverige och Scouterna ska tas fram och undertecknas, som motsvarar och på sikt kan ersätta det som idag finns mellan KFUK-KFUMs scoutförbund och Scouterna.

Detta arbete har nu inletts med diskussioner kring respektive organisations förutsättningar. Är du intresserad av att vara del av och påverka utformningen av avtalet? Kontakta generalsekreterare Karin Olsson på karin.olsson@kfum.se senast 6 september.