Sjung i KFUM Centrals barnkör

KFUM Central startar hösten 2014 kör för ungdomar i åldrarna 8-11. Vi erbjuder en ny typ av körverksamhet för barn där tanken är att kören delas upp i en tjej- och en killkör. Körerna kommer även repetera samverka och göra aktiviteter, moment, projekt och konserter tillsammans. Vår kör utgår från barnen själva och ledorden är skapande, medbestämmande och musikalisk utveckling. Det är en öppen kör och vi vill att alla barn som vill ska kunna vara med och vi arbetar med olika metoder såsom bland annat dans, rytmik och andra konstformer för att göra det möjligt.

http://central.kfuk-kfum.se/default.asp?pageid=59196