Second hand för Världens Barn

I Världens Barn-kampanjen 2014 uppmärksammar SVT Second Hand på ett särskilt sätt. I samband med detta har SVT för avsikt att lyfta fram en karta över Sverige där de butiker som skänker sin dagskassa den 4 oktober till Världens Barn exponeras. SVT kommer också att länka till en webkarta som ligger på Världens Barns hemsida. Där kan man se vilka aktuella butiker som finns i ens närhet, adress och öppettider.

För att synas behöver varje butik lägga in sina uppgifter på vår hemsida www.varldensbarn.se/butiker (undantaget Röda Korsets, Erikshjälpens och Läkarmissionens butiker där denna rapportering sker centralt).

Vi är glada över att våra secondhandmiljöer och Fair Trade-butiker kommer att få lite extra ljus och vill välkomna och uppmuntra butiker både inom och utanför våra deltagande organisationer! Anmäl er idag!