Rapport från YMCA Världsrådsmöte 2014

Den 29 juni-5 juli genomfördes YMCAs internationella kongress i Estes Park, Colorado USA. Sveriges delegation bestod av 27 representanter och på mötet deltog sammanlagt 1300 deltagare från 83 länder. På Riksombudsmötet 2013 fick KFUM Sverige i uppdrag att arbeta för ökad inkludering och öppenhet i våra internationella rörelser. Den motion som KFUM Sverige lagt fram antogs, vilket innebär att rörelsen nu ska påbörja ett rörelsegemensamt arbete mot diskriminering och för inkludering. Ett historiskt beslut. Läs rapporten från världsrådsmötet här:
Rapport YMCA Världsrådsmöte juli 2014 140718