Nytt nationellt projekt att vara med och driva!

KFUM Sverige kommer under hösten att ansökan om ett nytt nationellt projekt för ett ungt ledarskapsprogram som syftar till att stärka ungas inflytande och delaktighet i vår rörelse. Projektet syftar också till att utveckla och samla unga ledare inom KFUM runt om i landet kring vår gemensamma värdegrund och vision! Projektet vill föra en nationell dialog om vår gemensamma värdegrund baserad på unga ledares perspektiv och utgångspunkter, möjligheter och utmaningar, visioner och önskemål för framtiden! KFUM vill med detta projekt skapa plattformar och inflytandemetoder för unga ledare som kommer att bli tongivande i formandet av den nationella KFUM-rörelsen idag och i framtiden.

Vill din förening eller kår vara med och driva projektet Förändringsagenter* med start januari 2015?

Vad betyder det för vår KFUM förening eller kår att vara med i projektet? Er lokalförening eller kår kommer att bland era aktiva ledare välja ut en eller två Förändringsagenter som blir de som är aktiva i arbetet med projektet, får utbildning, kunskap, möjlighet till internationella utbyten samt kommer att planera, och genomföra aktiviteter inom föreningen. Ni som lokalförening eller kår kommer att finnas som stöd för denna person, få återkoppling kring utbildningar och diskussioner kring värdegrund och de teman vi kommer att ha under utbildningar, eventuellt utforma verksamhet baserat på den kunskap och erfarenheter som Förändringsagenterna tar med sig hem till er. Er förening kommer att ha möjlighet att utbyta kunskaper, kontakter och erfarenheter kring arbetet med, för och av unga med andra KFUM föreningar runt om i landet och internationellt.

KFUM Sverige arbetar nu med ansökan och är ni intresserade av att vara involverad i arbetet så skicka in en intresseanmälan till projektledare Caroline Daly, caroline.daly@kfum.se Har du frågor så tveka inte att ringa Caroline 08-6773011.

 

*arbetsnamn, eventuellt kommer projektet heta något annat.

 

[gravityform id=”24″ name=”Intresseanmälan Förändringsagenter”]