KFUM i studentvärlden

Fredagen den 5 sept kommer KFUM Syd att delta på Hälsningsgillet på Lunds universitet och informera om KFUMs verksamhet i och utanför Sveriges gränser. Är det någon förening i och runt Lund som vill att vi berättar lite mer om någon verksamhet som de nya studenterna kan engagera sig i så kontakta kfumsyd@kfum.se. PS Vi kommer även att vara med den 23 september på Malmö Högskola.