Ett verktyg för alla som arbetar med frågor som rör barn och unga

Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Grundläggande är att barn och unga är experter på sin egen situation och utifrån denna kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

Nu lanseras webbplatsen Unga Direkt för att inspirera dig som arbetar med frågor som rör barn och unga att använda metoden.
http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2014/8/barnombudsmannen-lanserar-unga-direkt-pa-webben–ett-verktyg-for-alla-som-arbetar-med-fragor-som-ror-barn-och-unga/