KFUM Sveriges motion för ökad inkludering antogs av YMCA World Council

Den globala rörelsen World Alliance of YMCAs har med klar majoritet ställt sig bakom KFUM Sveriges motion att arbeta för ökad inkludering. Beslutet innebär att en global arbetsgrupp upprättas med syfte att skapa utrymme för samtal och lärande om hur olika diskrimineringsformer tar sig uttryck i olika kulturella kontexter.

– Jag är mycket glad och stolt över att YMCA-rörelsen fattat detta beslut. Nu har vi en mycket spännande process framför oss som kommer utmana oss på många sätt men också vara väldigt lärorik. Hela den svenska delegationen har gjort ett fantastiskt lobby- och påverkansarbete under veckan, säger Anna Magnusson, ordförande KFUM Sverige.

För mer information om beslutet och YMCA World Council, kontakta Anna Magnusson, ordfö-rande KFUM Sverige +46706150226 eller Karin Olsson, Generalsekreterare KFUM Sverige +4686773001.

Läs motionen i sin helhet här.