Ledarskapsutbildningen Emma 5-7 sept 2014

KFUM Syd arrangerar Emma utbildning i Ystad den 5-7 september 2014. Emmautbildningen fördjupar kunskapen om KFUM, vår verksamhet och värdegrund. Det ger dig möjlighet att träffa ledare från andra föreningar inom KFUM och helgen innehåller övningar, diskussioner och metodkunskap för att utveckla ditt ledarskap.

Läs mer om Emmautbildningen på www.syd.kfum.se eller se bilder på Facebook KFUMSYD sidan. Kul om det kommer deltagare från andra delar av Sverige. Begränsat antal. Anmälan kfumsyd@kfum.se