Justitiedepartementet besökte KFUM JKS

I veckan fick KFUM JKS i Bredäng besök av sex tjänstemän från Justitiedepartementets Demokratienhet, för att berätta om föreningen, projektet ”127:s röster räknas” och om andra projekt som JKS driver. Demokratienheten ansvarar för beredningen av regeringens demokratipolitik och en del av den var bidraget till projekt för ökat valdeltagande, som JKS tagit del av för sitt projekt ”127:s röster räknas”.

Delegationen fick en rundvisning i Bredängshallen och en presentation av föreningen och dess alla sektioner och projekt. Med på mötet fanns också representanter från Mitt 127, samlingsnamnet för de framgångsrika förebyggande projekt som växt ur JKS-succén 127-festivalen som snart drar igång för femte gången.

JKS redogjorde för hur det gått för demokrati-projektet hittills, och för hur man ser på resten av året och framtiden. En diskussion fördes om hur man kan tänka långsiktigt med demokratiinitiativ, och JKS gjorde tydligt att långsiktigt stöd för sådana här insatser är bäst. Ett lyckat besök, med förhoppning om fler möten och en god kontakt!

127:s röster räknas drog precis igång sin utbildning för projektets ”valambassadörer”, en lyckad kväll i tisdags med två workshops: en om hur man skriver debattartiklar och en om retorik. Deltagarnas debattartiklar kommer att publiceras i Lokaltidningen Södra Sidan.

 

Mer om 127:s röster räknas
http://facebook.com/127srosterraknas

http://kfumjks.se/jks/val-2014/

http://twitter.com/127rosterraknas

http://instagram.com/127srosterraknas

 

Mer om Justitiedepartementets Demokratienhet

http://www.regeringen.se/sb/d/2378/a/14410