Ideell Arena – Förtroendevald i Ideell Sektor

Att som förtroendevald leda en ideell organisation innebär många utmaningar. Det gäller att kryssa mellan professionalitet och idealitet, styra strategiskt utan att blir alltför operativ. Vara klar över rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda samt se sin organisations uppdrag i relation till omvärlden och övrig ideell sektor. Välkommen till en mötesserie över tre tillfällen i oktober, november med syftet att utveckla ditt strategiska ledarskap. Vid varje möte medverkar en forskare samt en praktiker. Varje tillfälle sker mellan kl 17.00–21.00 och en lättare måltid serveras.

För mer information: www.ideellarena.se/2014/06/ny-seminarieserie-fortroendevald-i-ideell-sektor/

KFUM driver tillsammans med ett sjuttiotal andra organisationer Ideell Arena. Fokus för verksamheten är att utveckla det strategiska ledarskapet i den ideella sektorn. Det gör vi genom nyskapande ledarskapsprogram, kreativa mötesplatser, nätverk och främjande av forskning.