Många gratisplatser outnyttjade på Brevik

”Allt färre barn och ungdomar söker gratisplatserna till sommarlägren på Brevik. Synd, tycker arrangören KFUM Brevik, och ger nu fler chansen att söka. En vanlig lägervecka hos KFUM i Brevik kostar runt 3 600 kronor per deltagare. Då ingår kost, logi och aktiviteter. Det är en avgift som merparten av de som anmäler sig också betalar. Men så finns de barn och ungdomar vars vårdnadshavare av olika skäl inte har möjlighet att stå för den kostnaden. Men de ska också ha möjligheten att delta, resonerar KFUM, och har sedan många år tillbaka erbjudit ett antal gratisplatser, eller friplatser, som man valt att kalla dem. Platserna möjliggörs med hjälp av projektpengar.”
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=9779581