LSU och PWC erbjuder utbildning om extern finansiering

Under utbildningen tar vi upp olika sätt att tänka kring finansiering av den egna verksamheten. Finansieringsfrågan är komplex och svår att kategorisera. Flertalet organisationer har ett stort behov av att stärka den egna likviditeten. Det egna kapitalet hos många av LSU:s medlemsorganisationer är förhållandevis litet och skörheten när den offentliga finansieringen blir mindre kan vara särskilt kritisk. Under utbildningen kommer vi ta upp frågor kring nuvarande finansiering av verksamheten, framtida finansiering samt hur framtida finansieringsformer kan se ut. Utbildningen ges i samarbete med PWC och kommer innehålla interaktiva delar med utrymme för att dela med sig av erfarenheter och finansieringsmöjligheter.

http://lsu.se/metodo2014/