Kommentar KFUM Sveriges ställningstagande Israel – Palestina

Under våren har KFUM Sverige fått en fråga från en lokal förening kring vårt ställningstagande till den bojkott KFUK-KFUM Norge gjort av israeliska varor. KFUM Sveriges styrelse tackar för brevet och är glada för att det finns frågor som berör och skapar funderingar och engagemang bland våra medlemmar. Med anledning av detta vill också KFUM Sveriges styrelse tydliggöra sin hållning.

KFUM Sverige tar inte ställning i politiska konflikter – alla parter är förlorare i en konflikt. Istället stödjer vi arbetet för fredliga lösningar och respekt för de mänskliga rättigheterna. KFUM Sverige ställer sig bakom Världsförbundets antagna resolutioner där flera handlar om Palestina. Vi fördömer och tar avstånd från brott som strider mot folkrätten och bryter mot mänskliga rättigheter. I dag ockuperar Israel områden som av omvärlden erkänts som palestinska, vilket strider just mot folkrätten.

Vi är inte för någon bojkott av den ena sidan. Vi förstår samtidigt våra partners behov av vårt stöd och vi tror att det finns många sätt att göra det på. Vi vill understryka att KFUM-rörelsen tar särskild ställning för unga människors livsvillkor och KFUM Sverige följer vårt uppdrag att skapa mötesplatser för unga människor. Vi vill verka för gemenskap och samverkan mellan människor med olika trosåskådningar, och för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt
samhälle som är baserat på övertygelsen om människors lika värde.

I vårt Sida-finansierade samarbete med YWCA och YMCA Palestina arbetar vi genom utbildning och utbyten av erfarenheter. Till exempel stödjer vi unga i YMCA Gaza för att ge dem möjligheter att växa mot sin fulla potential som fredliga medborgare. I Olivträdskampanjen stödjer vi återplantering av olivträd som blivit förstörda i samband med ockupation av palestinsk mark. KFUM Sverige driver också praktikantprogrammet i samarbete med våra partnerorganisationer i bland annat Mellanöstern. I vårt Sida-finansierade utvecklingssamarbete arbetar vi inte med Israel och därför är våra praktikanter inte heller baserade där. Våra följeslagare och praktikanter har i uppdrag att under sin praktik rapportera och dela sina egna upplevda erfarenheter.

KFUM Sverige vill passa på att uppmuntra alla föreningar att motionera till Riksombudsmötet, vårt högsta beslutande organ, för att frågor som den här ska bli tydligare för våra medlemmar.

Länkar:

http://www.worldywca.org/About-us/Statement-of-Policy

Olivträdskampanjen:
https://kfum.se/engagera-dig/stod-oss/sponsra-ett-olivtrad/

För KFUM Sveriges styrelse
Anna Magnusson
Ordförande KFUM Sverige