KFUM Borås Basket utsågs till årets Idrottsförening 2013

”Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna höll sin gemensamma årsstämma i Vara Konserthus. På plats fanns förutom 45 ombud från 32 specialdistriktsförbund även styrelse, personal, speciellt inbjudna gäster samt mottagare av olika slags stipendier och utmärkelser. Sammanlagt 135 person deltog denna kväll.
KFUM Borås Basket utsågs till årets Idrottsförening 2013.”
http://www.falkopingstidning.se/artikel/75272/idrottsledare-prisade-pa-stamma