Ideell chef: Att leda andra ideella

 

I våra föreningar och på våra lägergårdar skapas en social kultur som påverkar både beteenden och upplevelsen hos alla som vistas på där. I ledarskapet är det viktigt att se och kunna hantera detta och genom förståelse för kulturer i arbetsmiljö och hur de skapas och förändras så kan du göra stor skillnad! Med rätt verktyg kan du påverka den kulturen, så att det blir en kultur där alla mår bra och trivs och som gynnar den verksamhet vi bedriver.

Ideell chef är en kurs för ideella ledare som är chef över andra ledare, högsta chefen för ett sommarläger eller projektledare i ett projekt med andra ledare. För att gå kursen är det önskvärt att du har läst ledarskapsteori och teori om grupprocesser. Det är också bra om du har erfarenhet av att leda olika typer av grupper.

För mer information, se: https://kfum.se/evenemang/ideell-chef/