Friplats på sommarläger, för dom som behöver det mest

”På KFUM Brevik kan vi se en förändring över åren vilka barn som i slutänden kommer hit. För 15-20 år sedan samarbetade vi mycket med socialtjänsten i Norrköping som bekostade platser så att behövande barn och ungdomar kunde komma. Tyvärr har kommunen inte längre några pengar till detta. Vi på KFUM Brevik söker därför varje år fondmedel för att kunna erbjuda kostnadsfria lägerplatser till barn och ungdomar i familjer där det saknas ekonomiskt eller socialt stöd för lovaktiviteter. Vi vet att behov är stort, men vi behöver er hjälp att fylla platserna.”
http://www.nt.se/bloggar/bloggentry.aspx?blogg=8602159&entry=9730166