Fortsatt stöd till utvecklingen av Trygga Möten!

Arvsfonden har beviljat fortsatt stöd till projektet Trygga Möten Överallt! Projektet drivs av Scouterna och KFUM Sverige och handlar om att göra barn och unga mer medvetna om sina rättigheter och stärkas i att vara mer aktiva i att förebygga övergrepp och mobbning – utan att vuxna och ledare backar från sitt ansvar. Inom ramen för projektet kommer det bland annat att utvecklas aktiviteter för olika åldrar och tas fram ett certifieringsprogram för föreningar. Det som utvecklas ska vara användbart även för verksamheter utanför KFUM och Scouterna – det är klart att vi ska sprida Trygga Möten överallt!
http://www.tryggamoten.scout.se