Få söker KFUM-pengar till ungdomsverksamhet

”I flera år har KFUM-stiftelsen i Alingsås försökt att dela ut pengar till enskilda och grupper som jobbar för ungdomar. Men det har varit svårt. – Trots annonsering kunde svaren varit fler, säger ordförande Lars Liljedahl. Det verkar som om folk inte vill ha pengar, menar Liljedahl lite skämtsamt. Pengarna är avsedda för utbildning och utveckling. Fonden bildades i slutet av 1990-talet och sedan dess har KFUM försökt att dela ut varje år. – Det är länsstyrelsen som bestämmer hur mycket som delas ut. I år är det 85 procent av avkastningen, vilket motsvarar cirka 75 000 kronor. I fonden finns nu 2 000 000 kronor som placerats i aktier och ränteintäkter.”
http://www.alingsastidning.se/nyhet_visa.asp?id=13958&sidnamn=ALINGS%C3%85S