Ett historiskt beslut om scouting i KFUM

I helgen samlades medlemmar i världens två största ungdomsrörelser, Scouterna och KFUM, i Nässjö för att planera och besluta hur KFUM-rörelsen i framtiden ska organisera sin scoutverksamhet. Mötet beslutade att fortsätta det arbete med organisationssammanslagning som redan påbörjats inom KFUM-rörelsen, genom att under året förbereda för scouting inom KFUM Sverige och på FM 2015 lägga ned KFUK-KFUMs scoutförbund som separat organisation och låta medlemmarna gå med i den gemensamma organisationen KFUM Sverige.

En hörnsten inom KFUM-rörelsen är att pröva nya tankar, aktiviteter och koncept. När ledande personer inom KFUM 1908 fick chansen att starta scouting i sina lokalföreningar efter att ha träffat på den nya företeelsen under resor i Europa, tog de den och startade därmed Sveriges första scoutkårer. Det blev succé på flera håll, och 1910 bildades en nationell organisation för scouting i KFUM – KFUMs scoutförbund. Samma utveckling skedde för flickscouter inom KFUK-rörelsen några år senare. De två organisationerna slogs senare samman och bildade KFUK-KFUMs scoutförbund. Förbundet har länge varit pådrivande i utvecklingen av både KFUM- och scoutrörelsen i Sverige, och var en av initiativtagarna till att samtliga scouter i Sverige idag är anslutna till ett och samma riksförbund, med möjlighet att samtidigt vara med i en eller flera samverkansorganisationer.

Att också all KFUM-verksamhet samlas i en och samma organisation, där alla medlemmar är direkt anslutna oavsett vilken verksamhet de deltar i, innebär stora möjligheter att skapa en starkare ungdomsrörelse.

”En av KFUM-rörelsens största styrkor är att vi fokuserar på hur och varför vi gör saker, istället för vad vi gör. Om en aktivitet inte passar en av våra ungdomar, kan vi garanterat hitta en annan aktivitet inom KFUM som passar bättre”, säger Hanna Nilsson, ordförande i KFUK-KFUMs scoutförbund. ”Det är något som kommer att bli enklare när vi delar samma organisation”.

KFUM bedriver idag hundratals olika verksamheter och aktiviteter över hela landet. Målet är att ge unga sammanhang där de får stå i centrum och utvecklas, med roliga och givande aktiviteter.