Världsrådsmöte i USA samlar världens största ungdomsrörelse

Ta med din förening på en av de största mötesplatserna inom YMCA och Världsrådsmötet som samlar deltagare inom rörelsen från hela världen. KFUM Sverige har ett viktigt uppdrag från senaste Riksombudsmötet – att lyfta HBTQ-personers rätt att vara en självklar del av den globala rörelsen. Världsrådsmötet hålls 29 juni-5 juli 2014 i Estes Park, Colorado, USA.

Om Världsrådsmötet:

”The World Council is the meeting of YMCA movements from all over the world, organized every 4 years by the World Alliance of YMCAs and hosted in 2014 by the YMCA of the USA. During the event, YMCAs will come together to share, learn, and build on the work of the NEW WAY strategy. The World Council theme in 2014 is Empowering Young People.”

Läs mer och anmäl er här:
http://2014.ymca.int/

Berätta gärna för KFUM Sverige om ni anmäler er så får vi en chans att ha gemensam kontakt med alla från Sverige. Meddela oss på info@kfum.se. Bestäm i din förening hur ni löser kostnaden för resa och deltagande.