Trygga Möten – överallt

Trygga Möten – överallt är en webbkurs för dig som arbetar med barn och unga. Kursen handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid inom föreningslivet. Det betyder att barn och ungdomar vistas i miljöer där övergrepp kan förekomma. Men det kan också betyda att barn och ungdomar hittar någon vuxen att anförtro sig åt om övergrepp som skett någon annanstans. Det ställer stora krav på ledarna i föreningslivet, som måste vara medvetna om att övergrepp förekommer och vara beredda att reagera och agera när så sker.

Det behövs fler modiga ledare som vet vad de ska göra och vågar agera om något händer. För att det ska ske måste ledarna känna sig trygga och ha kunskap, en kunskap som de kan få genom Trygga Möten – överallt.

Scouterna har sedan 2005 arbetat med Trygga Möten och nu erbjuds webbkursen Trygga Möten – överallt till alla, kursen är gjord att passa olika typer av organisationer och föreningar. I kursen får man bland annat lära dig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

Gå kursen Trygga möten »